Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
TARABIĆ SIMO ILIJA 020806 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAKIĆ PETRA DRAGUTIN 091213 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAŽDAR JOVANOV ADAM 150319 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BRANKOVIĆ MARKA MILAN 150721 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KLADAR STOJANA ŽIVKO 160128 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RELIĆ MILANA STEVO 150124 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SUZIĆ MILE DANKO 010926 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VOJINOVIĆ PETRA DRAGAN 101027 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARTIĆ RADE MILAN 160714 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MEANDŽIJA ILIJE JOVAN 60705 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BOŽIĆ STANKA NIKOLA 080525 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JUZBAŠIĆ STOJANA NIKOLA 080811 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MILOJEVIĆ DAMJANA STEVAN 180205 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PETROVIĆ TANASIJA LAZAR 270311 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOVAČEVIĆ VINKA JOSIP 260221 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA