Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
VIDOŠEVIĆ MARKA BOŽIDAR 041207 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ZANINOVIĆ JOSIPA MATE 250619 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠARIN JOSIP IVAN 24 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠKELJO STIPE JOSIP 23 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠKUGOR ŠIME VICE 270327 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOV SREĆKO MATE 160695 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BELAMARIĆ JOSE MILAN 031227 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DOLETIĆ DOMINE ANTE 261006 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ERAK JURE ZVONKO 250818 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ERAK VICE MARKO 81019 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ERCEGOVIĆ JOSIPA IVO 101115 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GOVIĆ VICKOV STIPE 141220 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRUB IŠIĆ LUKE MILE 121013 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JELIĆ JOZE IVO 60109 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JURIN MARKO JURE 080425 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA