Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
LETUNAC TODOR MILE 171012 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARIN IVANA ZVONIMIR 090912 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MIČIN FERE JURAJ 250125 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PREBANDA NIKOLE SVETIN 051225 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RAK IVAN JOSIP 301127 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ROMAN ANTE STANKO 200328 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SKORIN FRANA MARKO 090110 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SULJE ANTE IVE 020220 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TUDIĆ FRANJO METOD 070521 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽURIĆ MATE RADOMIR 120915 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽURIĆ RUDOLF DUŠAN 110916 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANOVIĆ SIME ANTE 241211 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TAFRA NIKOLE PETAR 020123 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠKEVIN PETRA ŠIME 100817 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠTUK ŠIME STJEPKO 19 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA