Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KOŽIĆ PAŠKO PAŠKO 29 DRNIŠ ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
IVIĆ MARKA MARKO 250520 DRNIŠ ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RELIĆ NIKOLE SAVO 130624 KISTANJE ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BOROVIĆ OBRADA JOVAN 141008 KISTANJE ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RELIĆ NIKOLE SAVA 130624 KISTANJE ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DIZDAR MATE STJEPAN 21005 KISTANJE ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TIŠMA OBRADA MARKO 190919 KISTANJE ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRUBINIĆ NIKOLE MIRKO 34 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LALIĆ STEVO ŠPIRO 40525 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LOVRIĆ TOME RATKO 170115 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PRIJIĆ JOVANA BOGDAN 031229 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MACURA NIKOLE MARKO 160926 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
94 FILIPA MILAN 190325 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BJEDOV JAKOVA MILAN 221108 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BOKUN JOVANA MILOŠ 090423 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA