Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
VEJNOVIĆ JOVANA MIRKO 010323 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PAUNOVIĆ SAVE VOJISLAV 24 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PAVASOVIĆ MILENKO VOJISLAV 24 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VUKMIRICA JOVAN NIKOLA 24 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BISERKO NIKOLE BRANKO 220128 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOVAČEVIĆ JOVANA DUŠAN 210118 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MANOJLOVIĆ ILIJE NIKOLA 181105 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MANOJLOVIĆ PAVLA DRAGO 21022 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MEDIĆ MARKO PETAR 31219 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RELJAN ĐURE DUŠAN 180620 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TELENTA ILIJE LAZO 060728 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TRIVIĆ DMITRA ANDRIJA 010504 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TRIVIĆ PETRA JOVAN 111241 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VAGIĆ VLADE SPASO 130508 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUNIĆ ILIJE NIKOLA 231127 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA