Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
LEŽAJIĆ LUKE UROŠ 60520 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MANDIĆ PETRA PETAR 311020 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MANDIĆ UROŠA RAJKO 161122 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RAKIC VASE SIMO 090907 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TOMASOVIĆ NIKOLE NIKOLA 130913 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
STRUNJE ROKE ANTE 311026 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BILJAKOVIĆ KRIŽANA ANTE 170119 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PIVAC JOŽE SLAVKO 011120 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ĆIPKO MARKA VINKO 071109 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TIKULIN ANTE MARINKO 141014 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽONJE GRGA MARIJAN 011126 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOVAČEVIĆ KREŠIMIRA KREŠIMIR 50726 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
POPOV JAKOVA NIKOLA 251108 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽIVKOVIĆ IVANA ANTE 220726 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PANJKOTA JAKOVA ANTE 160427 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA