Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MEDAKOVIĆ ŽIVKO VLADIMIR 10721 VUKOVAR VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠALAMON STJEPANA MIRKO 230218 VUKOVAR VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BIRO JULIJUSA ANKICA 110409 VUKOVAR VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HOMA JANKA MIHAJLO 121122 VUKOVAR VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PELIKAN LJUDEVIT LJUDEVIT 061011 ŽUPANJA VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JEGEŠ ALEKSANDRA MARIJAN 7 ŽUPANJA VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RAKETIĆ MATE STJEPAN 250903 ŽUPANJA VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ČAKIĆ IVANA FRANJO 10197 ŽUPANJA VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠOKIČIĆ PETAR MARIJAN 290197 ŽUPANJA VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BENAKOVIĆ MARTIN JAKSA 230318 ŽUPANJA VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽAGAR FRANJE BRANKO 300625 ŽUPANJA VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RAJNER DAVID OTO 021104 ŽUPANJA VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA