Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
PEDISIĆ TOME ALEKSANDAR 030323 BIOGRAD ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PASTULOVIĆ ŠIME ANTUN 26 BIOGRAD ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LUCIN KRSTE IGNAC 181102 BIOGRAD ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BLAGOJEVIĆ RADOSAV MILOVAN 120923 OBROVAC ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KAČIĆ VLAHE VLAHO 40326 OBROVAC ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BALAJIĆ FILIPA ANTE 110614 OBROVAC ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BOGDAN BOŽO MIRKO 120323 OBROVAC ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ZENERAL ANTONA JOSIP 161125 PAG ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TAUZER STJEPAN ANTE 181125 PAG ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠKUNCA ŠIME JOSIP 031112 PAG ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRAOVAC ALEKSANDAR BRANKO 80929 SMILČIĆ ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KAUČIĆ LEOPOLDA LEOPOLD 170109 ZADAR ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRKINIĆ STEVE MILOŠ 201016 ZADAR ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠKOPELJA RADA SLAVKO 010420 ZADAR ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAČIČ KRSTE ZORAN 25 ZADAR ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA