Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
OSTOJIĆ JOVE MILAN 120909 DRAVOGRAD MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
DOMAJNKO JOSIPA DANILO 250331 DRAVOGRAD MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
OBRANIĆ DRAGUTIN BRANKO 201327 MARIBOR CENTER MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
GREGOROVIĆ MATE BOGDAN 10526 MARIBOR CENTER MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
DOVJAK JANKA DUŠAN 300623 MARIBOR CENTER MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
MEZE IVANA DUŠAN 60322 MARIBOR CENTER MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
PLANINŠEK IVANA IVAN 190624 MARIBOR CENTER MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
MOLAN JOŽE VINKO 210114 MARIBOR CENTER MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KUSTER JANKO JANKO 210325 MARIBOR CENTER MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
URŠIĆ ANTON ANTON 090604 MARIBOR CENTER MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
VRZELA ŠTEFANA ŠTEFAN 220626 MARIBOR CENTER MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
PREMZL FRANC JOŽE 290521 MARIBOR CENTER MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KLEMENC MILANA DUŠAN 270521 MARIBOR CENTER MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
POSTRAK ERŽEN VIKTORA ARNOLD 231021 MARIBOR CENTER MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
MAJCEN IVANA FRANC 211132 PTUJ MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA