Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
FIRBAS JOSIPA ĆIRIL 90622 GORNJA RADGONA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
HORVAT VINKA DUŠAN 32 GORNJA RADGONA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KORAŠAK ANTONA FRANJO 161107 GORNJA RADGONA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
BIRO PAVELA ŠTEFAN 160628 LENDAVA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
HORVAT NIKOLE DEZIDER 21129 LENDAVA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
HORVAT MIRKA JANEZ 100824 LENDAVA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
HORVAT FRANCA JOŽE 30901 LENDAVA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
JANKOVIĆ STRAHINJA MARIJA 31124 LENDAVA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
PAVLINIĆ VJEKOSLAV LADISLAV 23 LENDAVA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
PERŠAK JAKOBA MIRKO 060324 LJUTOMER MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KRAVIĆ RADA MIRA 27 LJUTOMER MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KRAUTHAKER JOSIPA PETAR 91024 LJUTOMER MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
TOMAŽEJ MATIJE ZDRAVKO 211029 LJUTOMER MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
ŽABOTA MARTIN MARTIN 101020 LJUTOMER MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
SLAKA LUDVIKA LUDVIK 150725 LJUTOMER MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA