Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BAJIĆ DAMJANA SVETOZAR 200711 DRVAR BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
RODIĆ ILIJA GOJKO 160410 DRVAR BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KNEŽEVIĆ PETAR ĐURO 190926 DRVAR BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
VIŠEKRUNA ZARIJE ILIJA 160820 DRVAR BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
GRBIĆ ĐUJANA SPASOJE 150516 DRVAR BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
TRNINIĆ NIKOLE MILORAD 150922 DRVAR BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠKRBIĆ JOVANA RADE 271117 DRVAR BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
GVOZDENOVIĆ ĐURA DRAGAN 20727 DRVAR BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BJELJAC ĐURE VOJIN 300614 DRVAR BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
POLIĆ PERE PAJO 010824 DRVAR BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BAČKONJA VIDA ĐURO 020516 DRVAR BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ROKVIĆ MAKSIM DUSAN 200218 DRVAR BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MILAKOVIĆ ĐURE SIMO 150951 DRVAR BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
RODIĆMIHAJLO JOVAN 171191 DRVAR BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MEDIĆ PETRA MILAN 150326 DRVAR BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA