Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
NARANDŽIĆ STEVANA BOŽO 150513 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
NEDIMOVIĆ LUKE MILAN 171124 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
JOVANOVIĆ NIKOLE VLADIMIR 220817 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STUDEN ILIJE DESA 280820 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
UGARČINA ĐURO OBRAD 060811 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BANJAC SIMA MILOS 070309 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BANJAC SIMA MILOŠ 070309 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KNEŽEVIĆ ĐURE ČEDOMIR 160628 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BOKAN VASILJA BOŽO 120715 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
RODIĆ ĐURE ZARKO 011026 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STARČEVIĆ JOVANA BOGDAN 120211 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DAKIĆ ILIJE MILAN 150222 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DEJANOVIĆ MILE STEVO 230514 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DOŠEN VASE DUŠAN 151030 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DAKIĆ SIME DRAGUTIN 250996 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA