Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŠIJAN DANE NIKOLA 260824 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KONČAR ĐORĐA BORISAV 300111 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BIŠČEVIĆ DERVIŠ ARIF 19 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KRČMAR MILA ĐORĐE 21 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MAJKIĆ ĐURE VID 200921 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
TERZIĆ SALKO ALE 210107 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DAKIĆ JOVAN MILAN 111109 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DRAGINIĆ STEVO JOVAN 200514 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
GAVRILOVIĆ ALEKSE JANKO 30930 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SULJIĆ SULJO ARIF 260412 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HADŽIĆ IBRAHIMA MEHO 250928 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠTRBAC STOJANA ILIJA 020808 BOSANSKA KRUPA BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
TADIĆ TRIVUN GOJKO 21 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DUBOVSKI STEVANA SAMUEL 280128 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KECMAN STEVE MILOŠ 200426 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA