Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
NUHANOVIĆ IBRAHIM HASAN 10 ROGATICA GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠABANIĆ AVDIJE DERVIŠ 06 ROGATICA GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MEDIĆ MATO BRANISLAV 24 ROGATICA GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MEDIĆ MATO VLADIMIR 240826 ROGATICA GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
LAZAR KONRADA KONRAD 150222 ROGATICA GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MEHMEDOVIĆ ALILA OSMAN 61113 ROGATICA GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SPAHIĆ NOVAK MARKO 020310 RUDO GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MILOŠEVIĆ OBRENA RATKO 250319 RUDO GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
LJUTOVIĆ ALIJE BEHIJA 60628 RUDO GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PROPADALO JOVANA ŽIVOJIN 050229 VIŠEGRAD GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SOFTIĆ NAZIFA DELIJA 161229 VIŠEGRAD GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
NIKOLIĆ NIKOLA VELIMIR 23 VIŠEGRAD GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
GAVRILOVIĆ ĐOKA NEDELJKO 150812 VIŠEGRAD GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KINDIBAL VASO VRANKO 21 VIŠEGRAD GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
FAZLIĆ ALMASA SMAIL 050120 VIŠEGRAD GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA