Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
IDRIZOVIĆ SALIH MEHMED 12 BARIĆI JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MANDŽUKA SAKIBA NAHID 060627 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
VELJKO SAVE KRSTAN 151107 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KARAN SAVA PAVLE 130709 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PANIĆ STANKA JOKSO 150129 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
GLISIĆ ILIJE SLAVKO 200105 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BOJANIĆ LUKE SLAVKO 081023 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MIJATOVIĆ SIME ĐOKO 200821 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
NIKIĆ VASE OBREN 101103 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SVITLICA PETRA VLADO 250625 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ALIĆ PASE NAZIF 50725 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KLEN ISAK FLORA 10510 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
RADULJCIĆ LAZAR RELJA 13 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MIJATOVIĆ SIME ĐOKO 200821 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MARIĆ DAVIDA DAVID 150127 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA