Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
TRAVAR UROŠA DESA 300725 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
TRKULJA ILIJA DRAGUTIN 15 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ZEC LAZARA MIĆO 15 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ĆURGUZ IVAN MIRKO 10 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ĆURIĆ MILE KRSTAN 11 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BAJALICA ILIJA JANKO 15 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BLAGOJEVIĆ MILAN SINIŠA 241225 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BUDIMIR JANKA LJUBAN 201010 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BURAZOR GAVRO STEVO 11 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
CRNOBRNJA MIRKA MILE 51127 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DRLJIĆ ĐORĐA BOŽO 14 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
JANJIĆ NIKOLE MIRKA 10413 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KAURIN STOJAN MILAN 9 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KAURIN TODOR BOŠKO 71212 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MARJANOVIĆ OSTOJA SLAVKO 280426 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA