Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
PREMASUNAC SAMUILA MILUF 270125 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SEFEROVIĆ IBRAHIM ENES 110722 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STOJAKOVIĆ MILE SIMO 150204 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STOJAKOVIĆ STANKA DUŠAN 241004 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STOJAKOVIĆ STANKA RAJKO 210408 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
TADIĆ STOJAN JEFTO 211011 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ZEC DUŠANA JOVAN 300414 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ZEC DUŠANA MILOVAN 300414 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ZLOKAPA OSTOJE DRAGUTIN 140308 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ĆURGUZ MIHAJLO PERO 12 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ČIBIĆ MARKO TRIVO 915 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PEKIĆ SAVAN SLAVKO 100417 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MILOSAVLJEVIĆ D. MILORAD 071126 BOSANSKA KOSTAJNICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ORLIĆ ILIJA DUŠAN 19 BOSANSKA KOSTAJNICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DUKIĆ MILOŠ BRANKO 150516 BOSANSKA KOSTAJNICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA