Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SENIĆ JOVE MILAN 230913 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SMILJANIĆ STEVANA MIRKO 250914 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STUPAR JOVE DUŠAN 170514 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STUPAR PERA RISTO 180213 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
TREBOVAC JOVANA DUŠAN 190314 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
VUKOTA JOVE MIRKO 260510 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MIKELIĆ OSTOJE LUKA 110209 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DAUTČEHAJIĆ HUSEINA ĐEMAL 180110 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KROVINOVIĆ PAVLA VALENTIN 10212 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
UZEIROVIĆ HUSEINA HUSEIN 24 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
VELETANLIĆ MUSTAFE MEHMED 05 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
POPOVIĆ MIĆAN STEVO 211121 KLJUČ PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
NOVKOVIĆ OBRADA SAVO 270111 KLJUČ PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
JOKIĆ PETRA TRIVA 150224 KLJUČ PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BRANKOVIĆ JOSIPA BOŽO 050430 KLJUČ PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA