Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
GRAMATIKOVSKI MANE TRAJKO 150620 KRIVA PALANKA KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DIMČEVIĆ ARITONA ZLATKO 171206 KRIVA PALANKA KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
IVANOSKI PETKA NIKOLA 100518 KRIVA PALANKA KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
NOVKOVSKI VASE ALEKSANDAR 300424 KRIVA PALANKA KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
PAVLOV ĐORĐA TODOR 060217 KRIVA PALANKA KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
AVDIJA AHMETA I.DRIZ 151128 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
RAKIPOVSKI IBRAHIMA MENDUŠ 010527 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BAJRO RIFATA REDŽEP 23 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
HASANI ĆAMIL NAIP 161015 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
VEJSEL MEHMEDA MUSTAFA 250427 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŠAĆIRI BAJRAM MEDŽIT 021018 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JUGOVIĆ MILISAVA RADMIL 180730 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KOKIĆ MILOVANA ZORAN 10315 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JOVIĆ VLADIMIR DUŠAN 22 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MIŠIĆ ZLATKA ĐORĐE 140420 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA