Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MANDIĆ EDE OLGA 030130 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KRALJEVSKI DOCE DRAGAN 70727 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
LAZAREVSKI STOJKA PETAR 120528 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
NASKOVSKI DAMJANA ĐORĐE 080321 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STOJANOVSKI GERASIMA IVAN 110124 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SEČKOV JORDANA MIROSLAV 170215 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STOJANOVSKI BORISA ALEKSANDAR 110829 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SOKOLOV PANZA LAZAR 180314 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SMILEV DANA RUSE 090516 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TRAJKOVIĆ DENKA ALEKSANDAR 151214 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BOJKOVSKI MIRČE TROJAN 290723 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BURNAZOVSKA DIMKA SLOBOTKA 030119 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DENKOVSKI BOJKO TRAJKO 220523 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DIMOVSKI MILANA GERASIM 80916 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
IVANOVSKI STAMEN KIRO 071122 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA