Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MARKOVSKI MILE ILIJA 110115 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
NACEVA ANDREJA NADA 250923 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
NASKOVSKI ĐORĐE BORKO 160627 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STOJANOVSKI TROJAN KIRIL 240817 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TOMOV NIKOLOV NIKOLA TODOR 030117 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
VELIČKOVSKI SARDOV TRIFUN 010610 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ANGELOVSKA DJORDJA CVETA 160224 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DIMOVSKI PANZO STAMEN 121025 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GAREV JOVANA METODIJE 220415 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
IVANOVSKI DOCE VLADO 150699 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
IVANOVSKI NATE JOSIF 130303 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JOSIFOVSKI NASKOV VLADO 81014 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KRSTEVSKI GEORGIJA TRAJKO 170717 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MIHAJLOVSKI SERAFIMA DIMITRIJE 150811 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MILENKOVSKI LAZARA CVETKO 010406 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA