Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MLADENOVSKI SIMONA KIRO 150107 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STEFANOVSKI PETRUŠA STEFAN 250118 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STOJANOVSKI ANDONA VLADO 150721 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TRAJKOVSKI PETRUŠA CANE 180324 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TRAJKOVSKI ZAFIRA TRIPKO 150200 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ZAFIROVŠKI NACE TRAJKO 210914 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŠAĆIRI BAJRAMA REFIK 150320 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
NASKOVSKI DAMJAN ĐORĐE 080321 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TEODOSIJEVSKI TODORA DENKO 170720 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ANTUNOVIĆ MARKO DOMENIK 160713 LIPKOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DIMKOVSKI JORDAN TODE 121226 LIPKOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ČAUŠEVIĆ SULJO MEHMED 20 LIPKOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TODOROVIĆ RADIVOJA ŽIVOTA 010212 ORAŠAC KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
RADOVIČ RADOSAVA MILISAV 270224 ORAŠAC KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
VIĆENTIJEVIĆ B. ALEKSANDAR 140227 ORAŠAC KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA