Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ĐOJOKOVIĆ MILANA BOŽIDAR 250223 BELČIŠTA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
NEDELKOVSKI SEKULA ALEKSANDAR 211212 BELČIŠTA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŠOKAR MUSTAFE SELIM 151019 BROD OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
PETRAKOVIĆ FABIJANA IVAN 041119 BROD OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SEKULIĆ IVANA PETAR 230130 BROD OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STEFANOVSKI NOVETA EFTO 090919 BROD OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MITREVSKI KOSTE ILIJA 12 BROD OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
RISTEVSKI LEFTERIJA ALEKSANDAR 1410821 BROD OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SILJANOVSKI NANKO EFTO 190420 BROD OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ARAPI RUSTEM BEĆIR 19 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
AGOLI ZIJE KEMAL 221018 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DURAKU HASANA DURAK 10322 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
FETAU AĆIFA ENVER 140811 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MARKE FERE IZET 150515 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MARKE RIZE DŽETAN 180510 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA